Weerwolven 32 - Discord Editie - De Derde Kamer

Uit Met Nerds om Tafel - Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Dit is een speciale weerwolven editie waarbij het spel zich afspeelde in één avond op Discord met ondersteuning van Slack!

Je dacht dat het bonnetjesschandaal al een schandaal was? Dan heb je het goed mis. Al jaren is er in Nederland een Derde Kamer. De kamer die pas echt de touwtjes in handen heeft, een kamer waarin helaas een aantal corrupte politici zijn geïnfiltreerd. Aan jou dus de taak om deze slechteriken te vinden. Om ze daarna openbaar te lynchen op een schavot op het binnenhof.

Heb je altijd al mee willen doen met een discordpotje met simpele regels? Kies dan nu een politicus, nationaal of internationaal en schrijf je in. We zullen allerlei schandalen (her)beleven en het beste: het duurt maar één avond.

Specs

Aantal spelers 13
Setting en spelers Op discord: De Derde Kamer
Winnaar en afloop Burgers
Vertellers Slapstick en Doris

Spelverloop

Rol D1 D2 D3 D4 D5 D6
Lynch Thijs Vincent Luca Dina Loulou
Heks Roobs - Levensdrankje -
Jager Luca Nicole Vincent Nicole Roobs (meegenomen)
Slechtziende ziener Loes Sophie (bkamp) foaly (bkamp) NG (bkamp) Dina (wkamp) loulou ("bkamp")
Wolven Thijs, Dina, Loulou(gemaskerde wolf) Sophie NG (gered door de heks) Nicole Wilke NG
BM Wilke Lisa

Rolverdeling

Speler Rol
1 Thijs wolf
2 Dina wolf
3 Loulou gemaskerde wolf
4 Loes slechtziende ziener
5 Luca jager
6 Roobs heks
7 Nicole burger
8 Sophie burger
9 foaly burger
10 NG burger
11 Vincent burger
12 Wilke burger
13 Lisa burger

Rollen

Let op: Er zal niet bekend gemaakt worden hoeveel 'exemplaren' van elke rol in het spel zitten!

Wolven

Wolven: Bad guys in het spel, gezamenlijk kiezen zij elke nacht (n)iemand om op te peuzelen. De wolven winnen wanneer er evenveel wolven als spelers in het spel zitten.
Gemaskerde wolf: Deze gemaskerde wolf is een wolf, zit in het wolventeam, maar wordt door de ziener gezien als burgerteam. Mocht de gemaskerde wolf dood gaan wordt het masker niet doorgegeven.

Burgers

Burger: Geen speciale rol. Jouw doel (en die van de andere burgerrollen) is om de wolven te ontmaskeren.
Baljuw: Mag een speler beschermen tegen de kill van de wolven. De baljuw mag niet vaker dan twee keer dezelfde beschermen en mag wel zichzelf beschermen. De laatstgenoemde naam (of niemand) wordt beschermd.
Heks: Is een burger met twee drankjes, een levensdrankje en een doodsdrankje. De heks kiest in de bijbehorende fase of hij/zij een of beide drankjes wilt inzetten. Dit doet hij/zij dus voordat er bekend is wie er dood gaat in de nacht. Het levensdrankje beschermt een slachtoffer van de wolven. Pas in de ochtend hoort de heks wie hij/zij heeft beschermd. Het doodsdrankje vermoordt iemand. Wanneer de baljuw het slachtoffer beschermd, wordt het levensdrankje nog steeds gebruikt, de heks hoort dan niet wie het slachtoffer werd. De baljuw kan niet beschermen tegen het doodsdrankje.
Jager: Wanneer de jager overlijdt (lunch of lynch) dan kiest de jager een andere speler om mee te nemen in zijn graf. Hij/zij kan er ook voor kiezen dit niet te doen.
Slechtziende ziener:Elke nachtfase mag de slechtziende ziener een persoon aanwijzen en krijgt de slechtziende ziener het kamp van deze persoon terug. Je mag niet jezelf zien en je mag meerdere keren dezelfde persoon bekijken. De naam moet doorgegeven worden op het moment dat de verteller het aangeeft.

Speldetails

Meer details over het spel:

 1. We starten woensdag 19 mei om 19:30. Inloop vanaf 19:00, wees op tijd.
 2. Inschrijvingen openen direct. Regels worden op korte termijn gepubliceerd op de wiki.
 3. Je mag zelf bepalen of je een nationale of internationale politicus RP’t
 4. Er wordt gebruik gemaakt van een aparte weerwolvendiscord omdat we anders de MNOT discord teveel moeten verbouwen.
 5. Let op er is een maximaal van 16 spelers bij dit spel. Bij een hoger aantal inschrijvingen zal er geloot worden.

Spelregels

 1. Het spel wordt in één avond op discord gespeeld.
 2. Er mag niet buiten discord worden gecommuniceerd.
 3. Slack? Jazeker, maar alleen om stemstanden en inschrijvingen bij te houden.
 4. Webcam en microfoon zijn verplicht.
 5. RP is welkom in dit potje. Kies voor een passende profielfoto. Veranderen tijdens het spel is niet toegestaan.
 6. Je naam moet er zo uitzien: [discord naam (RP naam)]. Dit moet dezelfde naam zijn als waarbij je ingeschreven staat op Slack.
 7. Er is een spraakhoofdkanaal, er zijn drie spraakoverlegkanalen en er zijn voor de rollen geheime tekstkanalen. Ook is er een speciaal hiernamaalsspraakkanaal, waarin sectators en dode spelers kunnen overleggen.
 8. Sectators naam moet er zo uit zien [SECT - discord naam (RP naam)]
 9. De wolven hebben ook een geheim tekstkanaal voor de nacht. Hierin mag alleen overlegd worden over de kill van de nacht. Hierin mag geen verder overleg plaatsvinden over bijvoorbeeld de lynch.
 10. De afhandeling van de rollen gebeurt zodra het de vertellers uitkomt met inachtneming van de regels.
 11. Bij het sterven van een speler wordt de de rol van deze speler bekend gemaak
 12. Het spel bestaat uit verschillende rondes uit één avond. Een ronde bestaat uit verschillende fases: 1: overleg en lynch (15 minuten) 2: verhaal (5 min), 3: speciale rollen en wolvenkill (5 minuten) 4: weer een verhaal. (5 minuten). Ps: de verhalen duren geen vijf minuten, maar er moet wat werk door de vertellers gedaan worden in die tijd.
 13. Alleen tijdens de lynch moeten de webcams en microfoons aan. Deze moeten dus uit tijdens fase 3-4.
 14. De eerste ronde kiezen we een kamervoorzitter. Deze heeft 1,5 stem (bij een gelijke uitslag van de kamervoorzitterstemming #volgt er een korte mondelinge tweede ronde tussen de overgebleven kandidaten). Bij een gelijke uitslag (buiten de kamervoorzitterstemming) bepaalt de zittende kamervoorzitter wie gelynched wordt ongeacht zijn/haar stem.
 15. Bij het sterven van de kamervoorzitter kiest deze een nieuwe kamervoorzitter.
 16. Voorafgaand aan het spel krijgen de spelers hun rol te horen.
 17. Lig je uit het spel, dan mag je nog blijven luisteren maar niet meer communiceren met spelers die nog leven. Je mag als dode speler wel communiceren in het #hiernamaals. Verander dan ook je discord naam naar (DOOD_discordnaam) Je RP vervalt hierbij.
 18. In algemene zin (voor eventuele overige overtredingen) geldt dat het breken van de regels of niet opvolgen van de instructies, kan leiden tot een sanctie vanuit de verteller(s).
 19. Afhankelijk van de ernst van de situatie kan besloten worden je uit het spel te halen, en/of te schorsen voor een of meer volgend(e) spel(len).
 20. Als je de nacht niet hebt overleefd hoor je dit tegelijk met de rest van het dorp (via de verteller)
 21. Gehanteerde volgorde van acties in de nacht: baljuw, slechtziende ziener, heks, wolven, jager.
 22. Let op er is een maximaal van 16 spelers bij dit spel. Bij een hoger aantal inschrijvingen zal er geloot worden.