Weerwolven 48 - Het IKEA-mysterie

Uit Met Nerds om Tafel - Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Specs

Aantal spelers 12
Setting en spelers De IKEA. Spelers zijn IKEA-artikelen
Winnaar en afloop Burgers
Vertellers Arnoud, Slapstick

Speldetails

 • Start: dinsdag 5 juli
 • Speeldagen: maandag t/m zondag
 • Stemmen gedurende de dag: 10:00 - 20:30
 • Keuzes in de nacht: 20:30 - 22:30
 • Communicatie: Onderlinge communicatie is toegestaan in Slack-kanalen en Slack-DM’s.

Spelverloop

Rolverdeling Wolf: Luca, Maikel, Lisa (verhuller)
Baljuw: Thijs
Cupido: Tim (kiest Sarah als geliefde)
Dag 0 Alle wolven worden gelijk genoemd.
Burgemeester: Stef
Lunch: Stef (baljuwbescherming!)
Dag 1 Thijs meldt zich als baljuw bij BM Stef, die niet weet of hij hem moet geloven.
Sarah en Tim willen Tim laten lynchen om de verhuller te neutraliseren (omdat er dan twee doden vallen).
Alle wolven beschuldigen elkaar om uiteindelijk voor burger te worden aangezien.
Lynch: Tim (verhuld!), en daardoor ook Sarah
Lunch: Lars
Dag 2 Alle stemmen op wolven (waaronder: Luca en Maikel op Lisa, Lisa op Maikel).
Lynch: Maikel
Lunch: Randal
Dag 3 Luca en Lisa zijn als wolven over en gaan hard tegen elkaar in. Veel burgers geloven dat zij in elk geval niet samen wolf kunnen zijn. Burgers kiezen om Luca te lynchen, de meeste zeggen in het dorp voor Lisa te gaan.
Lynch: Luca
Lunch: Stef (baljuwbescherming!)
Dag 4 Veel burgers twijfelen aan Thijs, maar het gebrek aan lunch en claim van Thijs dat hij Stef heeft beschermd, leidt ertoe dat Lisa niet meer wordt geloofd.
Lynch: Lisa, spel is af

Rollen

Let op: Er zal niet bekend gemaakt worden hoeveel 'exemplaren' van elke rol of welke rol in het spel zitten!

Wolvenkamp

De bad guys in het spel. Alle wolven kiezen elke nacht gezamenlijk iemand (of niemand) om op te peuzelen. Het wolvenkamp wint wanneer ze meer stemmen hebben dan het burgerkamp (oftewel: meer wolven dan burgers óf gelijk aantal wolven met een wolf als burgemeester).

Verhuller
Mag 1 keer in het spel de rol van een speler die overlijdt verbergen, dit kan bij zowel de lunch als de lynch. De verhuller krijgt na z'n actie, als de speler dood is gegaan, de rol van de dode te horen. Wordt de speler door een baljuw gered, dan heeft de verhuller pech en kan deze z'n kracht niet nog een keer inzetten.
Wolf
Geen speciale krachten (naast het feit dat je ‘s nachts in een weerwolf verandert en graag burgers eet).

Burgerkamp

De good guys in het spel. Het doel van het burgerkamp is om de wolven te ontmaskeren en ze allemaal het spel uit te werken. Het burgerkamp wint wanneer er geen spelers meer leven in het wolvenkamp.

Burger
Geen speciale krachten, wat op zichzelf een speciale kracht is die je kunt gebruiken om medeburgers te helpen of om aandacht af te leiden van burgers die andere speciale krachten hebben.
Baljuw
Kan elke nacht een andere speler beschermen tegen de acties van de wolven in de nacht. Een baljuw mag maximaal twee keer dezelfde speler beschermen en kan niet zichzelf beschermen. Bescherming werkt alleen tegen wolven-acties. Een speler heeft alleen bescherming als één baljuw diegene beschermt. Als meerdere baljuws dezelfde persoon beschermen, heeft die persoon geen bescherming.
Heks
Heeft twee drankjes: eentje om slachtoffer wolven in leven te houden en de ander om een speler te doden. De drankjes mogen in verschillende nachten worden ingezet, maar dat hoeft niet.

Geliefden

Deze spelers moeten samen overblijven om te winnen. Als de geliefden een wolf en burger koppel is, moeten zij als laatste samen overblijven. Sterft 1 speler dan sterft de ander ook.

Eenzame Cupido
Kiest aan het begin van het spel en uiterlijk voor de BM-stemming (20:30 uur) een andere speler waaraan de Eenzame Cupido wordt gekoppeld.


Aanvullend

Burgemeester
De stemronde op de eerste dag is voor het kiezen van de burgemeester (BM). Bij gelijke uitslag op de eerste dag, bepaalt een dobbelsteen tussen de mensen met de meeste stemmen.
De burgemeester heeft 1½ stem bij alle volgende stemrondes, en in het geval van een gelijke uitslag bepaalt de burgemeester wie van de mensen met de meeste stemmen wordt opgehangen.
Wanneer een speler burgemeester wordt, geeft hij/zij aan de vertellers door wie de beoogde opvolger is als hij/zij komt te overlijden. Deze keuze mag zo vaak worden gewijzigd als gewenst, zolang de burgemeester leeft. (Als er geen keuze is doorgegeven of als de gekozen opvolger op hetzelfde moment overlijdt, bepaalt de dobbelsteen de nieuwe burgemeester.)

Actievolgorde in de nacht

 1. Baljuw
 2. Verhuller
 3. Heks
 4. Wolf
 5. Geliefden

Spelregels

 1. Onderlinge communicatie is toegestaan in zowel kanalen als in DM. Inhoudelijke communicatie buiten de slack om is niet toegestaan.
 2. Het is niet toegestaan om over het spel te praten tijdens het verhaal van de vertellers of tussen het sluiten van de stemming en het einde van het verhaal van de vertellers.
 3. Nieuwe spelers mogen gebruik maken van een “buddy” als zij dat willen. Een buddy is een ervaren speler die dit spel niet meespeelt die de nieuwe speler schaduwt en kan helpen met algemene dingen en algemene suggesties mag doen over speltactieken. Het is niet toegestaan om aan te geven wie in de ogen van de buddy wolf/burger is. Bij twijfel is er contact tussen buddy en vertellers.
 4. Status in Slack: zet je status op “Deelnemer” aan het begin van het spel, zet je status op “Burgemeester” als je burgemeester bent, en zet je status op “Dood” wanneer je dood bent.
 5. Kies voor het spel een naam en profielfoto die passen bij het thema. Veranderen tijdens het spel is niet toegestaan. Je naam moet er zo uitzien: [slack-naam] ([karakternaam]).
 6. De poll voor de stemming wordt geopend om 10:00 uur en sluit om 20:30 uur. We zullen dit spel blind stemmen. Na sluiting zal de stemming openbaar worden gemaakt.
 7. De wolven en speciale rollen geven keuzes door tussen 20:30 uur en 22:30 uur. Voor allen geldt: de laatst doorgegeven keuze telt.
 8. In dit spel hebben spelers na hun dood niet de mogelijkheid om laatste woorden te delen.
 9. Screenshots of copypasta's van berichten zijn gewoon toegestaan, uitgezonderd berichten uit rol-kanalen, berichten van Dolfje en berichten van vertellers.
 10. Het bewerken van berichten kan tot 1 minuut na plaatsen. Alleen verbeteren van grammaticale fouten is toegestaan.
 11. Het verwijderen van berichten is niet toegestaan.
 12. Stemmen is verplicht. Als je twee keer niet stemt, word je uit het spel verwijderd, bovendien zul je het volgende spel niet mee kunnen spelen. Is er een reden waarom je tijdens het spel het spel wil verlaten, laat dit dan weten aan een van de vertellers.
 13. Het is niet toegestaan op jezelf te stemmen. Met als uitzondering de stemronde op de eerste avond, waarbij de burgemeester gekozen wordt.
 14. De eerste avond kiezen we een burgemeester en dat korten we af als BM. Deze heeft 1,5 stem (bij een gelijke uitslag van de stemming volgt er een openbare loting in het hoofdkanaal door de vertellers). Bij een gelijke uitslag (buiten de BM-stemming) bepaalt de zittende burgemeester wie gelyncht wordt ongeacht zijn/haar stem.
 15. Bij het sterven van de BM, wordt de laatst doorgegeven opvolger BM. Is er geen opvolger doorgegeven, of overlijdt de beoogde opvolger op hetzelfde moment, dan bepaalt de dobbelsteen de nieuwe burgemeester.
 16. De afhandeling van de rollen gebeurt zodra het de vertellers uitkomt met inachtneming van de regels.
 17. Voorafgaand aan het spel krijgen de spelers hun rol te horen van onze lieve Dolfje.
 18. Lig je uit het spel, dan mag je nog blijven kijken maar niet over het spel communiceren met spelers die nog leven. Je wordt dan uitgenodigd in het #sectators-kanaal (ja, dat is goed gespeld!). Met levende spelers over het spel praten levert schorsing op.
 19. In algemene zin (voor eventuele overige overtredingen) geldt dat het breken van de regels of niet opvolgen van de instructies, kan leiden tot een sanctie vanuit de verteller(s). Afhankelijk van de ernst van de situatie kan besloten worden je uit het spel te halen, en/of te schorsen voor een of meer volgende spellen.
 20. Bij inactiviteit mag de speler door de vertellers uit het spel worden gehaald en heeft deze speler een ban voor het opvolgende spel. De verteller (in overleg met een admin) bepaalt wanneer dit zo is.
 21. Als je de nacht niet hebt overleefd hoor je dit tegelijk met de rest van het dorp (via het dorp).
 22. Dagboeken? Jazeker. Met /wwkanaal maak je een kanaal aan en nodig je de vertellers uit. Je mag niemand anders uitnodigen in zo'n kanaal, maar vertellers mogen - als spelers dat willen - sectators uitnodigen in het dagboek.

Aanvullingen/waarschuwingen/tips

 1. Dit spel vergt commitment. We gaan er vanuit dat als je je inschrijft, je deze commitment ook toont.
 2. Houd er rekening mee dat je medespelers ook werk en een privéleven hebben (we weten niet of dat zo is, maar we houden daar wel rekening mee).
 3. Zet je profielstatus standaard op offline. Op die manier is niets af te leiden uit wanneer je online bent.
 4. Neem bij twijfel over de regels altijd contact op met de vertellers.
 5. Ben je een nieuwe speler en zou je graag wat ondersteuning willen? Neem contact op met een verteller.