Weerwolven 50 - De MNOT-Slack

Uit Met Nerds om Tafel - Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Specs

Aantal spelers 15
Setting en spelers Er zit een virus op de slack :panik:. Alle kanalen worden geïnfiltreerd! Kan het virus worden verdreven door de admin en de spelers?
Winnaar en afloop Burgers winnen
Vertellers Soof, Tim (T_M)

Speldetails

 • Start: maandag 1 augustus
 • Speeldagen: maandag t/m zondag, zaterdag rustdag.
 • Stemmen gedurende de dag: 10:00 - 20:30
 • Keuzes in de nacht: 20:30 - 22:30
 • Communicatie: onderlinge communicatie is toegestaan in Slack-kanalen en Slack-DM’s.

Opgenomen verhalen

Spelverloop

Rolverdeling Wolf: Stijn, Jur (blokkeer), Lisa (lichtgrijs), Maikel (verhuller)
Afluisteraar: Thijs
Een-oogje-ziener: Les
Jager: Annabel
Luie baljuw: JoostEer, Hugo, Margriet
Dag 0 Drie van de wolven worden al genoemd als verdacht. Het lukt foaly om een groep aan te maken (genaamd "versneld_eindspel_when") waar aan het eind van de dag 5 spelers inzitten, allemaal burger.
Burgemeester: Stijn
Lunch: foaly
Afluisteraar: JoostEer / foaly
Dag 1 Alle wolven worden al genoemd als verdacht, om het tij te keren besluiten ze om samen op Randal te stemmen in de hoop dat Lisa haar krachten kan gebruiken in de nacht. In plaats daarvan is Stijn gezien, wordt Lisa gelyncht en schiet Annabel op Jur.
Gezien: Stijn (wolvenkamp)
Lynch: Lisa
Lunch: Annabel
Jagerschot: Jur
Afluisteraar: Thijs / Annabel
Dag 2 Er is geen ontkomen aan voor Stijn. Maikel probeert zich nog te redden, maar met rol-informatie die naar buitenkomt wordt de optelsom steeds duidelijker.
Lynch: Stijn (nieuwe burgemeester: Maikel)
Lunch: Margriet (verhuld)
Afluisteraar: Margriet / Maikel
Dag 3 Bij het openen van het stemhok, stemt de meerderheid gelijk op Maikel.
Gezien: Thijs (burgerkamp)
Lynch: Maikel

Rollen

Let op: Er zal niet bekend gemaakt worden hoeveel 'exemplaren' van elke rol of welke rol in het spel zitten!

Wolvenkamp

De bad guys in het spel. Alle wolven kiezen elke nacht gezamenlijk iemand (of niemand) om op te peuzelen. Het wolvenkamp wint wanneer ze meer stemmen hebben dan het burgerkamp (oftewel: meer wolven dan burgers óf gelijk aantal wolven met een wolf als burgemeester).

Wolf
De bad guys in het spel. Alle wolven kiezen elke nacht gezamenlijk iemand (of niemand) om op te peuzelen. Geen speciale krachten.
Apostaatwolf
Mag elke nacht één iemand aanwijzen (maximaal 1x dezelfde) waarvan de ziener geen uitslag zal krijgen.
Beschermwolf
Mag een nacht beschermen tegen dodelijke nacht-acties van de burgers (zoals een schot van een jager, of het doodsdrankje van de heks).
Blokkeerwolf
Blokkeert één nacht een burgeractie van een speler naar keuze.
Een-oogje-wolf
Krijgt eens per twee nachten de mogelijkheid om de rol van een burger te checken. De speler krijgt van de vertellers te horen of deze op de even of oneven dagen diens actie mag uitvoeren.
Geturnde wolf
Een tot wolf gemaakte burger (door bijv. de grijze wolf). Deze wolf heeft niet meer de krachten van zijn vorige rol.
Grijze wolf
Eenmaal in het spel kan de grijze wolf een speler omtoveren tot wolf, in plaats van de lunch.
Handlanger
Zit niet in het wolvenkanaal, kan niet 's nachts moorden. Wordt als burger gezien door zienende rollen.
Ketter
Zit niet in het wolvenkanaal, kan niet 's nachts moorden. Kan elke nacht een speler beschermen tegen zienende rollen. Wordt gezien als wolf.
Lichtgrijze wolf
Eenmaal in het spel kan de grijze wolf een speler omtoveren tot wolf, in plaats van de lunch, waarbij hij zelf overlijdt.
Stoorwolf
Eenmalig de speciale kracht om de stemming te anonimiseren.
Verhuller
Mag de rol van een speler die overlijdt verbergen.
Zienerwolf
Kan elke nacht een speler bekijken en krijgt te horen welke rol deze speler heeft.

Burgerkamp

De good guys in het spel. Het doel van het burgerkamp is om de wolven te ontmaskeren en ze allemaal het spel uit te werken. Het burgerkamp wint wanneer er geen spelers meer leven in het wolvenkamp.

Burger
De good guys in het spel. Het doel van het burgerkamp is om de wolven te ontmaskeren en ze allemaal het spel uit te werken. Het burgerkamp wint wanneer er geen spelers meer leven in het wolvenkamp.
Geen speciale krachten, wat op zichzelf een speciale kracht is die je kunt gebruiken om medeburgers te helpen of om aandacht af te leiden van burgers die andere speciale krachten hebben.
Afluisteraar
Krijgt na de keuze-periode in de nacht twee namen door: het doelwit van de wolven (als ze iemand kiezen om op te eten) en een willekeurige naam. Als de wolven niemand willen opeten, krijgt de afluisteraar twee willekeurige namen te horen.
Baljuw
Kan elke nacht een andere speler beschermen tegen de acties van de wolven in de nacht. Een baljuw mag maximaal twee keer dezelfde speler beschermen en kan niet zichzelf beschermen. Bescherming werkt alleen tegen wolven-acties.
Bange hamster
Deze burger gaat dood als die door een zienende burgerrol bekeken wordt.
Dorpsgek
De dorpsgek mag elke nacht drie namen doorgeven, van die drie worden door de vertellers twee door middel van een dobbelsteenworp gekozen en daarvan krijgt de dorpsgek de alliantie te horen, hij krijgt echter alleen de alliantie, niet van wie dat is. Bijvoorbeeld: dorpsgek geeft door A, B en C, krijgt terug: burgerkamp, wolvenkamp.
Een-oogje-ziener
Mag eens per twee nachten een naam doorgeven aan de vertellers. De vertellers geven in de ochtend aan de ziener de alliantie van de gevraagde speler door: burgerkamp of wolvenkamp. De speler krijgt van de vertellers te horen of deze op de even of oneven dagen diens actie mag uitvoeren.
Hacker
Een burger die in staat is het dag-en-nacht-ritme te beïnvloeden. Deze speler kan éénmaal in het spel de ‘lange dag’ uitroepen. Deze dag duurt zo lang dat deze de groep in staat stelt om maar liefst twee spelers te lynchen. Deze actie moet vóór 12:00 uur gedaan worden.
Heks
Heeft twee drankjes die 's nachts ingezet kunnen worden, één levensdrankje en één doodsdrankje. Het levensdrankje redt het slachtoffer van de wolven. De heks krijgt te horen wie gered is, niet wat diens rol is. Het doodsdrankje doodt een speler in de nacht.
Jager
Kan bij overlijden een andere speler een speler meenemen in zijn of haar graf, maar kan ook beslissen om dat niet te doen. De jager dient de naam van het doelwit al te hebben doorgegeven voor zijn of haar dood en mag deze zo vaak wisselen als gewenst.
Jezus
Jezus heeft een tweede leven, de eerste keer dat hij doodgaat staat hij direct op uit de dood.
Kamikazepiloot
Kan eenmalig één iemand ombrengen buiten de lynch om, komt daar zelf ook bij om. Bij deze actie kan zowel de kamikazepiloot als het target niet gered worden door de heks. De kamikazepiloot mag zijn keuzes tussen 10:00 en 18:00 doorgeven. De moord vindt dan nog voor de lynch die dag plaats.
Luie baljuw
Kan eens per twee nachten een andere speler beschermen tegen de acties van de wolven in de nacht. Mag maximaal twee keer dezelfde speler beschermen en kan niet zichzelf beschermen. Bescherming werkt alleen tegen wolven-acties. De speler krijgt van de vertellers te horen of deze op de even of oneven dagen diens actie mag uitvoeren.
Necromancer
Kan één nacht een dode speler naar keuze weer tot leven wekken. De speler komt ‘s ochtends weer tot leven.
Opvolger
De opvolger volgt de eerste zienende burgerrol op die dood gaat of zijn/haar krachten verliest. Tenzij de opvolger zelf al dood is, dan volgt niemand de dorpsgek op.
Priester
Wanneer de priester overlijdt tijdens een lunch, zal een van de wolven sneuvelen. De wolf die sneuvelt wordt gekozen door middel van een dobbelsteenworp. Je kan de priester zien als een jager die altijd raak schiet, maar niet weet wie hij/zij raakt.
Ridder
Is een burger met een harnas aan. De eerste keer dat de wolven de ridder proberen te lunchen wordt alleen het harnas beschadigd. De volgende keer gaat de ridder wel dood.
Slechtziende ziener
Mag elke nacht één naam doorgeven aan de vertellers. De vertellers geven in de ochtend aan de ziener de alliantie van de gevraagde speler door: burgerkamp of wolvenkamp.
Tovenaarsleerling
Deze leerling heeft één poeder. Deze kan één keer overdag voor de lynch gebruikt worden om te kijken of een bepaalde speler een wolf is. : Deze actie is openbaar dus de speler maakt zichzelf bekend. Als het doelwit een wolf is, sterft deze direct. Bij een burger gebeurt er niets. Daarna gaat de stemming van die dag gewoon door. Bij een burger wordt een mogelijke speciale rol (ziener, baljuw, jager etc) niet bekend.
Wijze burger
De wijze burger kan op de avond van de 2e lynch aan de vertellers vragen van 1 rol, of rolgroep, aan de vertellers vragen hoeveel ervan zijn, dus: rollen (hierboven genoemd), wolven, of burgers. Bijvoorbeeld:
 • Hoeveel wolven zijn er?
 • Hoeveel burgers zijn er?
 • Hoeveel jagers zijn er?
 • Hoeveel smerige wolven zijn er?
De wijze burger krijgt de volgende ochtend antwoord. Het antwoord zal het originele aantal zijn, dus inclusief de spelers die al dood zijn.
Ziener
Mag elke nacht één naam doorgeven aan de vertellers. De vertellers geven in de ochtend aan de ziener de rol van de gevraagde speler door.

Aanvullend

Burgemeester
De stemronde op de eerste dag is voor het kiezen van de burgemeester (BM). Bij gelijke uitslag op de eerste dag, bepaalt een dobbelsteen tussen de mensen met de meeste stemmen.
De burgemeester heeft 1½ stem bij alle volgende stemrondes, en in het geval van een gelijke uitslag bepaalt de burgemeester wie van de mensen met de meeste stemmen wordt opgehangen.
Wanneer een speler burgemeester wordt, geeft hij/zij aan de vertellers door wie de beoogde opvolger is als hij/zij komt te overlijden. Deze keuze mag zo vaak worden gewijzigd als gewenst, zolang de burgemeester leeft. (Als er geen keuze is doorgegeven of als de gekozen opvolger op hetzelfde moment overlijdt, bepaalt de dobbelsteen de nieuwe burgemeester.)

Actievolgorde in de nacht

 1. Apostaatwolf
 2. Beschermwolf
 3. Blokkeerwolf
 4. Ketter
 5. Baljuw
 6. Luie baljuw
 7. Heks (levensdrankje)
 8. Ridder
 9. Dorpsgek
 10. Een-oogje-ziener
 11. Slechtziende ziener
 12. Ziener
 13. Wolf
 14. Een-oogje-wolf
 15. Zienerwolf
 16. Grijze wolf
 17. Lichtgrijze wolf
 18. Jager
 19. Priester
 20. Heks (doodsdrankje)
 21. Necromancer
 22. Wijze burger
 23. Afluisteraar

Spelregels

 1. Onderlinge communicatie is toegestaan in zowel kanalen als in DM. Inhoudelijke communicatie buiten de slack om is niet toegestaan.
 2. Het is niet toegestaan om over het spel te praten tijdens het verhaal van de vertellers of tussen het sluiten van de stemming en het einde van het verhaal van de vertellers.
 3. Nieuwe spelers mogen gebruik maken van een “buddy” als zij dat willen. Een buddy is een ervaren speler die dit spel niet meespeelt die de nieuwe speler schaduwt en kan helpen met algemene dingen, maar geen spel-inhoudelijke suggesties mag doen.
 4. Status in Slack: zet je status op “Deelnemer” aan het begin van het spel, zet je status op “Burgemeester” als je burgemeester bent, en zet je status op “Dood” wanneer je dood bent.
 5. Kies voor het spel een naam en profielfoto die passen bij het thema. Veranderen tijdens het spel is niet toegestaan. Je naam moet er zo uitzien: [slack-naam] ([karakternaam]).
 6. In dit spel hebben spelers na hun dood niet de mogelijkheid om laatste woorden te delen.
 7. Screenshots of copypasta's van berichten zijn gewoon toegestaan, uitgezonderd berichten uit rol-kanalen, berichten van Dolfje en berichten van vertellers.
 8. Het bewerken van berichten kan tot 1 minuut na plaatsen. Alleen verbeteren van grammaticale fouten is toegestaan.
 9. Het verwijderen van berichten is niet toegestaan.
 10. Stemmen is verplicht. Als je twee keer niet stemt, word je uit het spel verwijderd, bovendien zul je het volgende spel niet mee kunnen spelen. Is er een reden waarom je tijdens het spel het spel wil verlaten, laat dit dan weten aan een van de vertellers.
 11. De poll voor de stemming wordt geopend om 10:00 uur en sluit om 20:30 uur. We zullen dit spel blind stemmen. Na sluiting zal de stemming openbaar worden gemaakt.
 12. De wolven en speciale rollen geven keuzes door tussen 20:30 uur en 22:30 uur. Voor allen geldt: de laatst doorgegeven keuze telt.
 13. De afhandeling van de rollen gebeurt zodra het de vertellers uitkomt met inachtneming van de regels.
 14. De eerste avond kiezen we een burgemeester en dat korten we af als BM. Deze heeft 1,5 stem (bij een gelijke uitslag van de stemming volgt er een openbare loting in het hoofdkanaal door de vertellers). Bij een gelijke uitslag (buiten de BM-stemming) bepaalt de zittende burgemeester wie gelyncht wordt ongeacht zijn/haar stem.
 15. Voorafgaand aan het spel krijgen de spelers hun rol te horen van onze lieve Dolfje.
 16. Lig je uit het spel, dan mag je nog blijven kijken maar niet over het spel communiceren met spelers die nog leven. Je wordt dan uitgenodigd in het #sectators-kanaal (ja, dat is goed gespeld!). Met levende spelers over het spel praten levert schorsing op.
 17. In algemene zin (voor eventuele overige overtredingen) geldt dat het breken van de regels of niet opvolgen van de instructies, kan leiden tot een sanctie vanuit de verteller(s). Afhankelijk van de ernst van de situatie kan besloten worden je uit het spel te halen, en/of te schorsen voor een of meer volgende spellen.
 18. Bij inactiviteit mag de speler door de vertellers uit het spel worden gehaald en heeft deze speler een ban voor het opvolgende spel. De verteller (in overleg met een admin) bepaalt wanneer dit zo is.
 19. Als je de nacht niet hebt overleefd hoor je dit tegelijk met de rest van het dorp (via het dorp).
 20. Dagboeken? Jazeker. Met /wwkanaal maak je een kanaal aan en nodig je de verteller uit. Je mag niemand anders uitnodigen in zo'n kanaal, ook geen sectators of doden (m.a.w., dit is je dagboekje, alleen toegankelijk voor verteller).


Aanvullingen/waarschuwingen/tips

 1. Dit spel vergt commitment. We gaan er vanuit dat als je je inschrijft, je deze commitment ook toont.
 2. Je bent veel breintijd kwijt aan weerwolven en half meedoen is heel lastig. Houdt rekening met minimaal een uur per dag, maar eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het eigenlijk wel meer tijd kost.
 3. Houd er rekening mee dat je medespelers ook werk en een privéleven hebben (we weten niet of dat zo is, maar we houden daar wel rekening mee).
 4. Zet je profielstatus standaard op offline. Op die manier is niets af te leiden uit wanneer je online bent.
 5. Neem bij twijfel over de regels altijd contact op met de verteller.
 6. Wil je meekijken? Gebruik dan het commando /wwikkijkmee. Hiermee wordt je automatisch in het 'dorp'-kanaal en het kijkerskanaal toegevoegd.
 7. Ben je een nieuwe speler en zou je graag wat ondersteuning willen? Neem contact op met een verteller.