Weerwolven 54 - Fout maar goud

Uit Met Nerds om Tafel - Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Specs

Aantal spelers 14
Setting en spelers De spelers RP'en foute personages (bijvoorbeeld guilty pleasures).
Winnaar en afloop Wolven
Vertellers Dina, Les, Nini

Speldetails

 • Start: 17 oktober
 • Speeldagen: Maandag t/m zaterdag
 • Stemmen gedurende de dag: 10:00 - 20:30
 • Keuzes in de nacht: 20:30 - 22:30
 • Communicatie: In het hoofdkanaal, persoonlijke kanalen en DM’s.

Spelverloop

Rolverdeling @Sarah:wolf @Marcel:wolf @Arnoud:wolf @Margriet:verhuller @Annabel:eenoogje @Channah:baljuw @Tim:burger @Jort:burger @Luca:burger @JoostEer:burger @Soof:burger @Coen:burger @Stef:burger @Lisa:burger

Rollen

Let op: Er zal niet bekend gemaakt worden hoeveel 'exemplaren' van elke rol of welke rol in het spel zitten!

🐺 Wolvenkamp

De bad guys in het spel. Het wolvenkamp wint wanneer het voor de burgers onmogelijk is om te winnen (oftewel: de vertellers bepalen wanneer dit het geval is). De extra stem van de burgemeester kan de doorslaggevende factor zijn in het bepalen wie er gewonnen heeft.

Grijze wolf
Eenmaal in het spel kan de grijze wolf een speler omtoveren tot wolf. Er wordt die nacht dan niet door de wolven geluncht. De speler die wordt omgetoverd verliest zijn of haar oorspronkelijke rol gelijk en krijgt de nieuwe rol “wolf” hij/zij wordt ook toegevoegd aan het wolvenkanaal (door de vertellers). De baljuw kan deze turn voorkomen als hij/zij het target die nacht beschermd.
Half Gemaskerde Wolf
De half gemaskerde wolf is een wolf, zit in het wolventeam, maar wordt door de dorpsgek of de een oogje ziener gezien als burgerkamp. Deze wolf geeft het masker niet door na overlijden.
Verhuller
Mag 1 keer in het spel de rol van een speler die overlijdt verbergen, dit kan bij zowel de lunch als de lynch. De verhuller krijgt na z'n actie, als de speler dood is gegaan, de rol van de dode te horen. Wordt de speler door een baljuw gered, dan heeft de verhuller pech en kan deze z'n kracht niet nog een keer inzetten.
Wolf
Geen speciale krachten (naast het feit dat je ‘s nachts in een weerwolf verandert en graag burgers eet).

🍔 Burgerkamp

De good guys in het spel. Het doel van het burgerkamp is om de wolven te ontmaskeren en ze allemaal het spel uit te werken. Het burgerkamp wint wanneer er geen spelers meer leven in het wolvenkamp.

Burger
Geen speciale krachten, wat op zichzelf een speciale kracht is die je kunt gebruiken om medeburgers te helpen of om aandacht af te leiden van burgers die andere speciale krachten hebben.
Baljuw
Kan elke nacht een andere speler beschermen tegen de acties van de wolven in de nacht. Een baljuw mag maximaal twee keer dezelfde speler beschermen en kan niet zichzelf beschermen. Bescherming werkt alleen tegen wolven-acties.
Dorpsgek
De dorpsgek mag elke nacht drie namen doorgeven, van die drie worden door de vertellers twee door middel van een dobbelsteenworp gekozen en daarvan krijgt de dorpsgek de alliantie te horen, hij krijgt echter alleen de alliantie, niet van wie dat is. Bijvoorbeeld: dorpsgek geeft door A, B en C, krijgt terug: burgerkamp, wolvenkamp. De dorpsgek mag niet zichzelf of doden checken.
Een-oogje-ziener
Mag eens per twee nachten een naam doorgeven aan de vertellers. De vertellers geven in de ochtend aan de ziener de alliantie van de gevraagde speler door: burgerkamp of wolvenkamp. De speler krijgt van de vertellers te horen of deze op de even of oneven dagen diens actie mag uitvoeren.
Heks
Heeft twee drankjes die 's nachts ingezet kunnen worden, één levensdrankje en één doodsdrankje. Het levensdrankje redt het slachtoffer van de wolven. De heks krijgt te horen wie gered is, niet wat diens rol is. Het doodsdrankje doodt een speler in de nacht.
Jager
Kan bij overlijden een andere speler meenemen in zijn of haar graf, maar kan ook beslissen om dat niet te doen. De jager dient de naam van het doelwit voor de lynch door te geven vóór 20:30 en vóór 22:30 voor de nacht, de laatste keuze blijft staan.

🎩 Aanvullend

Burgemeester
De stemronde op de eerste dag is voor het kiezen van de burgemeester (BM). Bij gelijke uitslag op de eerste dag, bepaalt een dobbelsteen wie burgemeester wordt tussen de mensen met de meeste stemmen.
De burgemeester heeft 1½ stem bij alle volgende stemrondes, en bij een gelijke uitslag bepaalt de burgemeester wie van de mensen met de meeste stemmen uit het spel gaat.
Wanneer een speler burgemeester wordt, zet deze zijn status op "Burgemeester" en geeft vast aan de vertellers door wie de beoogde opvolger is als hij/zij komt te overlijden. Deze keuze mag zo vaak worden gewijzigd als gewenst, overdag tot 20:30 en tot 22:30 voor de nacht. (Als er geen keuze is doorgegeven of als de gekozen opvolger op hetzelfde moment overlijdt, bepaalt de dobbelsteen de nieuwe burgemeester.

Actievolgorde in de nacht

 1. Dorpsgek
 2. Een-oogje ziener
 3. Baljuw
 4. Heks
 5. Wolven
 6. Verhuller
 7. Jager

Spelregels

 1. Onderlinge communicatie is toegestaan in zowel kanalen als in DM. Inhoudelijke communicatie buiten de slack om is niet toegestaan.
 2. Het is niet toegestaan om over het spel te praten tijdens het verhaal van de vertellers of tussen het sluiten van de stemming en het einde van het verhaal van de vertellers.
 3. Het wordt nieuwe spelers aangeraden om gebruik te maken van een buddy, maar dit is niet verplicht. Een buddy is een ervaren speler, die dit spel niet meespeelt, die de nieuwe speler schaduwt en kan helpen met algemene dingen en algemene suggesties mag doen over speltactieken, maar geen directe spel-inhoudelijke suggesties mag doen.
 4. Status in Slack: zet je status op "👤 Deelnemer" aan het begin van het spel, zet je status op "🎩 Burgemeester" als je burgemeester bent, en zet je status op "💀 Dood" wanneer je dood bent. Vertellers zijn te herkennen aan de status "📣 Verteller".
 5. Kies voor het spel begint een naam en profielfoto die passen bij het thema. Veranderen tijdens het spel is niet toegestaan. Je naam moet er zo uitzien: [slack-naam] ([karakternaam]).
 6. De poll voor de stemming wordt geopend om 10:00 uur en sluit om 20:30 uur. We zullen dit spel blind stemmen. Na sluiting zal de stemming openbaar worden gemaakt.
 7. De wolven en speciale rollen geven keuzes door tussen 20:30 uur en 22:30 uur. Voor allen geldt: de laatst doorgegeven keuze telt. Het meest duidelijk is om deze met een @channel in het betreffende kanaal door te geven, de vertellers zullen een ✔️ zetten bij ontvangen keuzes.
 8. Stemmen is verplicht. Als je twee keer niet stemt, word je uit het spel verwijderd, bovendien zul je het volgende spel niet mee kunnen spelen. Is er een reden waarom je tijdens het spel het spel wil verlaten, laat dit dan weten aan een van de vertellers.
 9. De eerste avond kiezen we een burgemeester en dat korten we af als BM. Deze heeft 1,5 stem (bij een gelijke uitslag van de stemming volgt er een openbare loting in het hoofdkanaal door de vertellers). Bij een gelijke uitslag (buiten de BM-stemming) bepaalt de zittende burgemeester wie van de spelers met de meeste stemmen gelyncht wordt, ongeacht zijn/haar stem.
 10. Het is niet toegestaan op jezelf te stemmen. Met als uitzondering de stemronde op de eerste avond, waarbij de burgemeester gekozen wordt.
 11. In dit spel hebben spelers na hun dood niet de mogelijkheid om laatste woorden te delen.
 12. Screenshots of copypasta's van berichten zijn gewoon toegestaan, uitgezonderd berichten uit rol-kanalen, berichten van Dolfje en berichten van vertellers.
 13. Het bewerken van berichten kan tot 1 minuut na plaatsen. Alleen verbeteren van grammaticale fouten is toegestaan.
 14. Het verwijderen van berichten is niet toegestaan.
 15. De afhandeling van de rollen gebeurt zodra het de vertellers uitkomt met inachtneming van de regels.
 16. Bij de start van het spel krijgen de spelers hun rol te horen van onze lieve Dolfje.
 17. Lig je uit het spel, dan mag je nog blijven kijken maar niet over het spel communiceren met spelers die nog leven. Je wordt dan uitgenodigd in het #sectators-kanaal (ja, dat is goed gespeld!). Met levende spelers over het spel praten levert schorsing op.
 18. In algemene zin (voor eventuele overige overtredingen) geldt dat het breken van de regels of niet opvolgen van de instructies, kan leiden tot een sanctie vanuit de verteller(s). Afhankelijk van de ernst van de situatie kan besloten worden je uit het spel te halen, en/of te schorsen voor een of meer volgende spellen.
 19. Bij inactiviteit mag de speler door de vertellers uit het spel worden gehaald en heeft deze speler een ban voor het opvolgende spel. De verteller (in overleg met een admin) bepaalt wanneer dit zo is.
 20. Als je de nacht niet hebt overleefd hoor je dit tegelijk met de rest van het dorp (via het dorp).
 21. Dagboeken? Jazeker. Met /wwkanaal maak je een kanaal aan en nodig je de vertellers uit. Je mag niemand anders uitnodigen in zo'n kanaal, maar vertellers mogen - als spelers dat willen - sectators uitnodigen in het dagboek. Zet bij de kanaalnaam wel dagboek vooraan (bijvoorbeeld #ww54_dagboek_dolfje).

Aanvullingen/waarschuwingen/tips

 1. Dit spel vergt commitment. We gaan er vanuit dat als je je inschrijft, je deze commitment ook toont.
 2. Je bent veel breintijd kwijt aan weerwolven en half meedoen is heel lastig. Houdt rekening met minimaal een uur per dag, maar eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het eigenlijk wel meer tijd kost.
 3. Houd er rekening mee dat je medespelers ook werk en een privéleven hebben (we weten niet of dat zo is, maar we houden daar wel rekening mee).
 4. Neem bij twijfel over de regels altijd contact op met een verteller.