Weerwolven 59 - De Speelgoedwinkel

Uit Met Nerds om Tafel - Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Specs

Aantal spelers Minimaal 12
Setting en spelers De spelers RP'en producten uit de speelgoedwinkel
Winnaar en afloop Wolven hebben gewonnen.
Vertellers Axel, Sarah, Soof

Speldetails

 • Start: 28 maart
 • Speeldagen: Maandag t/m zondag, we doen niet aan rust
 • Stemmen gedurende de dag: 10:00 - 20:30
 • Keuzes in de nacht: 20:30 - 22:30
 • Communicatie: Alleen in het hoofdkanaal. Onderlinge communicatie is NIET toegestaan. Wolven kunnen communiceren via het wolvenkanaal. Dagboekkanalen mogen uiteraard wel.

Rollen

Let op: Er zal niet bekend gemaakt worden hoeveel 'exemplaren' van elke rol of welke rol in het spel zitten!

🐺 Wolvenkamp

De bad guys in het spel. Het wolvenkamp wint wanneer het voor de burgers onmogelijk is om te winnen (oftewel: de vertellers bepalen wanneer dit het geval is). De extra stem van de burgemeester kan de doorslaggevende factor zijn in het bepalen wie er gewonnen heeft.

Wolf
Geen speciale krachten (naast het feit dat je ‘s nachts in een weerwolf verandert en graag burgers eet).
Apostaatwolf
Mag elke nacht één iemand aanwijzen waarvan de slechtziende ziener geen uitslag zal krijgen.
Ketter
Zit niet in het wolvenkanaal, kan niet 's nachts moorden. Kan elke nacht een speler beschermen tegen zienende rollen. Wolven mogen zelf een speler/spelers toevoegen aan het wolvenkanaal, mochten zij denken dat de speler een ketter is.
Verhuller
Mag 1 keer in het spel de rol van een speler die overlijdt verbergen, dit kan bij zowel de lunch als de lynch. De verhuller krijgt na z'n actie, als de speler dood is gegaan, de rol van de dode te horen.

🍔 Burgerkamp

De good guys in het spel. Het doel van het burgerkamp is om de wolven te ontmaskeren en ze allemaal het spel uit te werken. Het burgerkamp wint wanneer er geen spelers meer leven in het wolvenkamp.

Burger
Geen speciale krachten, wat op zichzelf een speciale kracht is die je kunt gebruiken om medeburgers te helpen of om aandacht af te leiden van burgers die andere speciale krachten hebben.
Eenzame cupido
Mag de eerste dag zichzelf en een andere speler aan elkaar koppelen. Zodra een van deze spelers dood gaat, gaat de ander ook dood van liefdesverdriet.
Postbode
Mag elke dag vóór 20.30 een brief sturen aan een speler naar eigen keus (mag niet twee keer dezelfde speler zijn), die anoniem via de vertellers wordt doorgegeven (via een kanaal). Degene die de brief ontvangt, heeft tot aan het ochtendverhaal om te antwoorden. Het antwoord op de brief wordt gelijk met het ochtendverhaal doorgegeven aan de postbode. Het is niet toegestaan om codes en dergelijke af te spreken. De vertellers moeten de brief goedkeuren, indien deze niet goed gekeurd wordt mag deze herschreven worden. De deadline blijft 20:30. De brief wordt 20:30/met het avondverhaal bezorgd.
Priester
Wanneer de priester overlijdt tijdens een lunch, zal een van de wolven sneuvelen. De wolf die sneuvelt wordt gekozen d.m.v. een dobbelsteenworp.
Wijze burger
De wijze burger mag op de avond na de 1e lynch 1x aan de vertellers vragen van 1 rol vragen hoeveel er van zijn, dus 'hoeveel baljuws zijn er?' of 'hoeveel verhullers zijn er?'. De wijze burger mag er ook voor kiezen om te vragen hoeveel spelers in een kamp zitten, dus 'hoeveel spelers zitten in het wolvenkamp?' of 'hoeveel zitten er in burgerkamp?' De wijze burger krijgt de volgende ochtend antwoord. Het antwoord zal het originele aantal zijn, dus inclusief de spelers die al dood zijn.
Slechtziende ziener
Mag elke nacht één naam doorgeven aan de vertellers. De vertellers geven in de ochtend aan de ziener de alliantie van de gevraagde speler door: burgerkamp of wolvenkamp.

❓ Onbekende alliantie

Kleine wilde
Kiest een voorbeeld. Dit voorbeeld moet de eerste dag voor 20:30 gekozen worden. Is burger zo lang het voorbeeld leeft, wordt wolf zo gauw het voorbeeld overlijdt.

🎩 Aanvullend

Burgemeester
De stemronde op de eerste dag is voor het kiezen van de burgemeester (BM). Bij gelijke uitslag op de eerste dag, bepaalt een dobbelsteen wie burgemeester wordt tussen de mensen met de meeste stemmen.
De burgemeester heeft 1½ stem bij alle volgende stemrondes, en bij een gelijke uitslag bepaalt de burgemeester wie van de mensen met de meeste stemmen uit het spel gaat.
Wanneer een speler burgemeester wordt, zet deze zijn status op "Burgemeester" en geeft vast aan de vertellers door wie de beoogde opvolger is als hij/zij komt te overlijden. Deze keuze mag zo vaak worden gewijzigd als gewenst, overdag tot 20:30 en tot 22:30 voor de nacht. (Als er geen keuze is doorgegeven of als de gekozen opvolger op hetzelfde moment overlijdt, bepaalt de dobbelsteen de nieuwe burgemeester. Vertellers zeggen erbij of de BM aangewezen is door zijn voorganger of bepaald is door de dobbelsteen.

😡 MaAr wat nOu aLS?

 1. Als de Kleine Wilde gezien wordt door de slechtziende ziener, krijgt de slechtziende ziener de alliantie te horen die de kleine wilde op dat moment is.
 2. De Kleine Wilde geldt als burger in het originele aantal bij vragen van de Wijze Burger.
 3. Als de Eenzame Cupido de Kleine Wilde schiet, dan blijven zij een koppel, ongeacht of de Kleine Wilde later wolf wordt. In dat laatste geval, komt er dus een derde kamp van een wolf en een burger die samen als enige moeten overleven.
 4. Er overlijdt een wolf door de Priester en is de Priester gekoppeld aan de Eenzame Cupido, dan gaan er dus 3 spelers dood.
 5. Brieven die op de post zijn gedaan komen aan, ook als een speler dood is rijdt en bezorgd PostNL nog.


📝 Spelregels

 1. Communicatie alleen in het hoofdkanaal. Onderlinge communicatie is NIET toegestaan. Wolven kunnen communiceren via het wolvenkanaal. Dagboekkanalen mogen uiteraard wel. Inhoudelijke communicatie buiten de Slack om is niet toegestaan.
 2. Je mag alleen reageren op threads van dezelfde dag.
 3. Het is niet toegestaan om over het spel te praten tijdens het verhaal van de vertellers of tussen het sluiten van de stemming en het einde van het verhaal van de vertellers.
 4. Het wordt nieuwe spelers aangeraden om gebruik te maken van een buddy, maar dit is niet verplicht. Een buddy is een ervaren speler, die dit spel niet meespeelt, die de nieuwe speler schaduwt en kan helpen met algemene dingen en algemene suggesties mag doen over speltactieken, maar geen directe spel-inhoudelijke suggesties mag doen.
 5. Status in Slack: zet je status op "👤 Deelnemer" aan het begin van het spel, zet je status op "🎩 Burgemeester" als je burgemeester bent, en zet je status op "💀 Dood" wanneer je dood bent. Vertellers zijn te herkennen aan de status "📣 Verteller".
 6. Kies voor het spel begint een naam en profielfoto die passen bij het thema. Veranderen tijdens het spel is niet toegestaan. Je naam moet er zo uitzien: [slack-naam] ([karakternaam]).
 7. De poll voor de stemming wordt geopend om 10:00 uur en sluit om 20:30 uur. We zullen dit spel blind stemmen. Na sluiting zal de stemming openbaar worden gemaakt.
 8. De wolven en speciale rollen geven keuzes door tussen 20:30 uur en 22:30 uur. Voor allen geldt: de laatst doorgegeven keuze telt. Het meest duidelijk is om deze met een @channel in het betreffende kanaal door te geven, de vertellers zullen een ✔️ zetten bij ontvangen keuzes.
 9. Stemmen is verplicht. Als je twee keer niet stemt, word je uit het spel verwijderd, bovendien zul je het volgende spel niet mee kunnen spelen. Is er een reden waarom je tijdens het spel het spel wil verlaten, laat dit dan weten aan een van de vertellers.
 10. De eerste avond kiezen we een burgemeester en dat korten we af als BM. Deze heeft 1,5 stem (bij een gelijke uitslag van de stemming volgt er een openbare loting in het hoofdkanaal door de vertellers). Bij een gelijke uitslag (buiten de BM-stemming) bepaalt de zittende burgemeester wie van de spelers met de meeste stemmen gelyncht wordt, ongeacht zijn/haar stem.
 11. Het is niet toegestaan op jezelf te stemmen, behalve als we stemmen voor de BM, want dan mag het wel.
 12. Screenshots of copypasta's van berichten zijn gewoon toegestaan, uitgezonderd berichten uit rol-kanalen, berichten van Dolfje en berichten van vertellers.
 13. Het is niet toegestaan om te communiceren over de kanaalnamen indien deze gemaakt zijn door de vertellers.
 14. Het bewerken van berichten is in principe verboden. Alleen verbeteren van grammaticale- en spelfouten is toegestaan. Inhoudelijk berichten wijzigen mag niet.
 15. Het verwijderen van berichten is niet toegestaan.
 16. De afhandeling van de rollen gebeurt zodra het de vertellers uitkomt met inachtneming van de regels. Natuurlijk zit de verhuller er niet in, wat denk je zelf.
 17. Bij de start van het spel krijgen de spelers hun rol te horen van onze lieve Dolfje.
 18. Lig je uit het spel, dan mag je nog blijven kijken maar niet over het spel communiceren met spelers die nog leven. Je wordt dan uitgenodigd in het #sectators-kanaal (ja, dat is goed gespeld!). Met levende spelers over het spel praten levert schorsing op.
 19. In algemene zin (voor eventuele overige overtredingen) geldt dat het breken van de regels of niet opvolgen van de instructies, kan leiden tot een sanctie vanuit de verteller(s). Afhankelijk van de ernst van de situatie kan besloten worden je uit het spel te halen, en/of te schorsen voor een of meer volgende spellen.
 20. Bij inactiviteit mag de speler door de vertellers uit het spel worden gehaald en heeft deze speler een ban voor het opvolgende spel. De verteller (in overleg met een admin) bepaalt wanneer dit zo is.
 21. Als je de nacht niet hebt overleefd hoor je dit tegelijk met de rest van het dorp (via het dorp).
 22. Dagboeken? Jazeker. Met /wwkanaal maak je een kanaal aan en nodig je de vertellers uit. Je mag niemand anders uitnodigen in zo'n kanaal, maar vertellers mogen - als spelers dat willen - sectators uitnodigen in het dagboek. Zet bij de kanaalnaam wel dagboek vooraan (bijvoorbeeld #ww59_dagboek_dolfje).
 23. Ochtendverhalen komen niet voor 8:00 uur, slaap uit.

Aanvullingen/waarschuwingen/tips

 1. Dit spel vergt commitment. We gaan er vanuit dat als je je inschrijft, je deze commitment ook toont.
 2. Je bent veel breintijd kwijt aan weerwolven en half meedoen is heel lastig. Houdt rekening met minimaal twee uur per dag, maar eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het eigenlijk wel meer tijd kost.
 3. Houd er rekening mee dat je medespelers ook werk en een privéleven hebben (we weten niet of dat zo is, maar we houden daar wel rekening mee).
 4. Neem bij twijfel over de regels altijd contact op met een verteller.