Weerwolven 62 - De Boekenkast

Uit Met Nerds om Tafel - Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Specs

Aantal spelers 14
Setting en spelers De spelers RP'en een kinderboek of kinderboekenserie
Winnaar en afloop Burgers
Vertellers Dina, Channah, Arnoud
Vetrouwenspersonen Sarah, Annabel

Speldetails

 • Start: 12 juni
 • Eerste nacht: De eerste nacht, na de bm-stemming, is er geen kill. Specials doen ook niks, behalve de dorpsgek - die mag al namen doorgeven
 • Speeldagen: Maandag t/m zaterdag. Zondag rustdag.
 • Stemmen gedurende de dag: 10:00 - 20:30
 • Keuzes in de nacht: 20:30 - 22:30
 • Communicatie: Hoofdkanaal-only, praten in wolvenkanaal mag alleen gedurende de nacht (20.30-22.30)

Rollen

Let op: Er zal niet bekend gemaakt worden hoeveel 'exemplaren' van elke rol of welke rol in het spel zitten!

🐺 Wolvenkamp

De bad guys in het spel. Het wolvenkamp wint wanneer het voor de burgers onmogelijk is om te winnen (oftewel: de vertellers bepalen wanneer dit het geval is). De extra stem van de burgemeester kan de doorslaggevende factor zijn in het bepalen wie er gewonnen heeft.

Wolf
Heeft geen speciale krachten (naast het feit dat die 's nachts in een weerwolf verandert en graag burgers eet).
Blokkeerwolf
Blokkeert één nacht een burgeractie van een speler naar keuze.
Stoorwolf
Mag 1 keer in het spel de volledige stemming anonimiseren. Enkel het aantal stemmen op verschillende personen wordt bekend gemaakt, niet wie op wie stemde. Stemmen gebeurt rechtstreeks via de vertellers die dag, dit wordt direct na het ochtendverhaal aangegeven door de vertellers.
Half Gemaskerde Wolf
De half gemaskerde wolf is een wolf, zit in het wolventeam, maar wordt door de dorpsgek gezien als burgerkamp. Deze wolf geeft het masker niet door na overlijden.


🍔 Burgerkamp

De good guys in het spel. Het doel van het burgerkamp is om de wolven te ontmaskeren en ze allemaal het spel uit te werken. Het burgerkamp wint wanneer er geen spelers meer leven in het wolvenkamp.

Burger
Heeft geen speciale krachten, wat op zichzelf een speciale kracht is die gebruikt kan worden om medeburgers te helpen of om aandacht af te leiden van burgers die andere speciale krachten hebben.
Baljuw
Kan elke nacht een andere speler beschermen tegen de acties van de wolven in de nacht. Een baljuw mag maximaal twee keer dezelfde speler beschermen en kan niet zichzelf beschermen. Bescherming werkt alleen tegen wolven-acties.
Jager
Kan bij overlijden een andere speler meenemen in zijn of haar graf, maar kan ook beslissen om dat niet te doen. De jager dient de naam van het doelwit voor de lynch door te geven vóór 20:30 en voor de nacht vóór 22:30, de laatste keuze blijft staan.
Dorpsgek
De dorpsgek mag elke nacht drie namen van levende spelers doorgeven, van die drie worden door de vertellers twee door middel van een dobbelsteenworp gekozen en daarvan krijgt de dorpsgek de alliantie te horen, hij krijgt echter alleen de alliantie, niet van wie dat is. Bijvoorbeeld: dorpsgek geeft door A, B en C, krijgt terug: burgerkamp, wolvenkamp. De dorpsgek mag zichzelf en doden niet meenemen in een check. Dezelfde namen als een voorgaande check levert hetzelfde resultaat.
Koala
De koala houdt van knuffelen en doet dit het liefst met zoveel mogelijk mensen. De koala mag elke nacht bij een speler blijven slapen. Wanneer de wolven de koala proberen te lunchen gaat er niemand dood, want de koala is niet thuis. Als de koala bij een speler slaapt die geluncht wordt, gaan beide spelers dood. De koala mag maar één nacht bij elke speler blijven slapen; two-night stands doen we niet aan. De koala mag er ook voor kiezen om een nachtje over te slaan en dus thuis te slapen.
Zwarte schaap
Is in de nacht wakker in plaats van braaf op bed te liggen en kan mogelijk een wolf spotten! Maar wie een wolf ziet, kan ook door de wolf worden gespot. Het zwarte schaap kan de kracht in het spel 1x inzetten en dat moet voor 20.00. Vervolgens krijgen de wolven om 20.30 twee namen door: eentje is sowieso een zwarte schaap, de ander is een willekeurige andere speler uit het burgerkamp. Bij het volgende ochtendverhaal krijgt het zwarte schaap twee namen door: eentje is zeker een wolf, de ander is de naam van een willekeurige andere speler. Een eventuele baljuw kan een zwart schaap niet beschermen tegen een kill door de wolven.

🎩 Aanvullend

Burgemeester
De stemronde op de eerste dag is voor het kiezen van de burgemeester (BM). Bij gelijke uitslag op de eerste dag, bepaalt een dobbelsteen wie burgemeester wordt tussen de mensen met de meeste stemmen.
De burgemeester heeft 1½ stem bij alle volgende stemrondes, en bij een gelijke uitslag bepaalt de burgemeester wie van de mensen met de meeste stemmen uit het spel gaat.
Wanneer een speler burgemeester wordt, zet deze zijn status op "Burgemeester" en geeft vast aan de vertellers door wie de beoogde opvolger is als hij/zij komt te overlijden. Deze keuze mag zo vaak worden gewijzigd als gewenst, overdag tot 20:30 en tot 22:30 voor de nacht. Als er geen keuze is doorgegeven of als de gekozen opvolger op hetzelfde moment overlijdt, bepaalt de dobbelsteen de nieuwe burgemeester. Vertellers zeggen erbij of de BM aangewezen is door zijn voorganger of bepaald is door de dobbelsteen.

Spelregels

 1. Communiceren doen we alleen in het hoofdkanaal. Onderlinge communicatie in kanael en DM is verboden. Inhoudelijke communicatie buiten de slack om is niet toegestaan. Als je in draadjes praat, dan alleen reageren op berichten die diezelfde dag geplaatst zijn om het overzichtelijk te houden. Is het nuttig om op een oud bericht te reageren? Doe dat dan met een send to channel. Geheimtaal via reacji is niet de bedoeling, al helemaal niet op oude berichten die op eerdere dagen geplaatst zijn.

Wolven mogen alleen tussen 20:30en 22:30 met elkaar communiceren in het wolvenkanaal.

 1. Het is niet toegestaan om over het spel te praten tijdens het verhaal van de vertellers of tussen het sluiten van de stemming en het einde van het verhaal van de vertellers.
 2. Het wordt nieuwe spelers aangeraden om gebruik te maken van een buddy, maar dit is niet verplicht. Een buddy is een ervaren speler, die dit spel niet meespeelt, die de nieuwe speler schaduwt en kan helpen met algemene dingen en algemene suggesties mag doen over speltactieken, maar geen directe spel-inhoudelijke suggesties mag doen.
 3. Als je tijdens het spel iemand nodig hebt om tegen te ranten of wil praten met iemand die niet meedoet en geen verteller is, kun je terecht bij een van onze vertrouwenspersonen.
 4. Status in Slack: zet je status op "👤 Deelnemer" aan het begin van het spel, zet je status op "🎩 Burgemeester" als je burgemeester bent, en zet je status op "💀 Dood" wanneer je dood bent. Vertellers zijn te herkennen aan de status "📣 Verteller".
 5. Kies voor het spel begint een naam en profielfoto die passen bij het thema. Veranderen tijdens het spel is niet toegestaan. Je naam moet er zo uitzien: [slack-naam] ([karakternaam]).
 6. De poll voor de stemming wordt geopend om 10:00 uur en sluit om 20:30 uur. We zullen dit spel blind stemmen. Na sluiting zal de stemming openbaar worden gemaakt.
 7. De wolven en speciale rollen geven keuzes door tussen 20:30 uur en 22:30 uur. Voor allen geldt: de laatst doorgegeven keuze telt. Het meest duidelijk is om deze met een @channel in het betreffende kanaal door te geven, de vertellers zullen een ✔️ zetten bij ontvangen keuzes.
 8. Stemmen is verplicht. Als je twee keer niet stemt, word je uit het spel verwijderd, bovendien zul je het volgende spel niet mee kunnen spelen. Is er een reden waarom je tijdens het spel het spel wil verlaten, laat dit dan weten aan een van de vertellers.
 9. De eerste avond kiezen we een burgemeester (afgekort als 'BM'). Zie boven: de BM heeft 1,5 stem (bij een gelijke uitslag van de stemming volgt er een openbare loting in het hoofdkanaal door de vertellers). Bij een gelijke uitslag (buiten de BM-stemming) bepaalt de zittende burgemeester wie van de spelers met de meeste stemmen gelyncht wordt, ongeacht zijn/haar stem.
 10. Het is niet toegestaan op jezelf te stemmen, behalve als we stemmen voor de BM, dan mag het wel.
 11. In dit spel hebben spelers na hun dood niet de mogelijkheid om laatste woorden te delen.
 12. De stoo rwolf (met opzet verkeerd gespeld zodat ctrl-f niet werkt) zit er niet in deze keer. Niet verder vertellen, je bent vermoedelijk de enige die de regels écht leest
 13. Screenshots of copypasta's van berichten zijn gewoon toegestaan, uitgezonderd berichten uit rol-kanalen, berichten van Dolfje en berichten van vertellers.
 14. Het bewerken van berichten is in principe verboden. Alleen het verbeteren van grammaticale en spelfouten is toegestaan. Inhoudelijk berichten wijzigen mag niet.
 15. Het verwijderen van berichten is niet toegestaan.
 16. De afhandeling van de rollen gebeurt zodra het de vertellers uitkomt met inachtneming van de regels.
 17. Bij de start van het spel krijgen de spelers hun rol te horen van onze lieve Dolfje.
 18. Lig je uit het spel, dan mag je nog blijven kijken maar niet over het spel communiceren met spelers die nog leven. Je wordt dan uitgenodigd in het #sectators-kanaal (ja, dat is goed gespeld!). Met levende spelers over het spel praten levert schorsing op.
 19. In algemene zin (voor eventuele overige overtredingen) geldt dat het breken van de regels of niet opvolgen van de instructies, kan leiden tot een sanctie vanuit de verteller(s). Afhankelijk van de ernst van de situatie kan besloten worden je uit het spel te halen, en/of te schorsen voor een of meer volgende spellen. Onze favoriete sanctie is dat je een liedje moet zingen om het goed te maken.
 20. Bij inactiviteit mag de speler door de vertellers uit het spel worden gehaald en heeft deze speler een ban voor het opvolgende spel. De verteller (in overleg met een admin) bepaalt wanneer dit zo is.
 21. Als je de nacht niet hebt overleefd hoor je dit tegelijk met de rest van het dorp (via het dorp).
 22. Dagboeken? Jazeker. Met /wwkanaal maak je een kanaal aan en nodig je de vertellers uit. Je mag niemand anders uitnodigen in zo'n kanaal, maar vertellers mogen - als spelers dat willen - sectators uitnodigen in het dagboek. Zet bij de kanaalnaam wel 'dagboek' vooraan (bijvoorbeeld #ww61_dagboek_dolfje).

Aanvullingen/waarschuwingen/tips

 1. Dit spel vergt commitment. We gaan er vanuit dat als je je inschrijft, je deze commitment ook toont.
 2. Je bent veel breintijd kwijt aan weerwolven en half meedoen is heel lastig. Houd rekening met minimaal twee uur per dag, maar eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het vaak eigenlijk wel meer tijd kost.
 3. Houd er rekening mee dat je medespelers ook werk en een privéleven hebben (we weten niet of dat zo is, maar we houden daar wel rekening mee).
 4. Neem bij twijfel over de regels altijd contact op met een verteller.